- Shrnovací dveře

Shrnovací dveře


Shrnovací dveře - obchod - úvodní strana

Shrnovací dveře - obchodní podmínky1.    Všeobecné
Kupující bere na vědomí, že internetový obchod Shrnovací-dveře.net je obchodem se „zakázkovým zbožím“. Toto zboží je zhotoveno zákazníkovi dle jeho přání a přesných parametrů, není v typizovaných rozměrech na skladě a jeho výroba započne až přijetím závazné objednávky a platby. Kliky a madla jsou pouze součástí ucelené objednávky shrnovacích dveří, samostatně se nedodávají. Kupující odesláním závazné objednávky potvrzuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami a reklamačním řádem, platnými pro internetový obchod Shrnovací-dveře.net.

2.    Objednávka – kupní smlouva

Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vstoupí v platnost závazným potvrzením prodávajícího o jejím přijetí a vystavením zálohové faktury. Podmínkou přijetí platné objednávky je řádné vyplnění všech potřebných údajů.  Pozor: Kliky a madla jsou pouze součástí ucelené objednávky shrnovacích dveří, samostatně se nedodávají. Zaznamenání objednávky do systému je potvrzeno zpětně informačním e-mailem. Vyplněním závazné objednávky dává kupující souhlas provozovateli internetového obchodu ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

3.    Způsob platby

Náš internetový obchod dodává zboží vyrobené „na míru" (dle přání zákazníka) - je proto na základě zálohové faktury požadována platba předem na účet dodavatele.

4.     Dodávka

Dodací lhůta je 14 pracovních dnů od zaplacení zboží dle zálohové faktury (zaplacení = připsání na účet dodavatele). Zboží bude dodáno expresní přepravní službou. Cena dopravy + balné: jednokřídlé dveře do 2 m šířky = 300 Kč/ks, jednokřídlé a dvoukřídlé dveře nad 2 m šířky = 550 Kč/ks. Platnost pro celou ČR. U zásilek většího počtu dveří, případně atypických rozměrů (nad 4 m šířky a 250 cm výšky) + nadměrné váhy bude cena dopravy sdělena a vzájemně odsouhlasena před zadáním objednávky do výroby.

 5.    Záruka a reklamace
Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců od data převzetí kupujícím. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost přepravního obalu a samotný výrobek nejpozději následující den po jeho převzetí. Případné vady výrobku způsobené přepravou je nutné ihned oznámit – POZOR za vady způsobené dopravcem, zjištěné po 2-denní lhůtě od převzetí zboží, neručíme!

Záruka se vztahuje na výrobní vady. O reklamaci nás informujte písemně (předchozí konzultace telefonicky). Reklamaci nelze uznat z důvodu:
-    neodborného zacházení
-    nesprávného použití a skladování
-    poškození živly
Prodávající rozhodne o reklamaci v zákonné lhůtě 30-ti dnů. Reklamované zboží je nutno zaslat nejlépe v původním obalu s popisem vady.


6.    Odstoupení od kupní smlouvy
Kupující má právo na vrácení zboží bez udání důvodu, v termínu do 14 dnů od  jeho převzetí. Dle ustanovení zákona č. 367/2000 Sb. nelze od kupní smlouvy odstoupit v případě:
1) poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
2) dodávky zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
3) dodávky zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
4) dodávky audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
5) dodávky novin, periodik a časopisů
6) softwarové licence zasílané elektronickou poštou (e-mailem).

Odstoupení od kupní smlouvy musí být zasláno písemně s uvedením čísla objednávky, čísla účtu, případně adresou kupujícího. Zboží musí být vráceno v původním obalu, nepoužité a kompletní. Při dodržení zákonných podmínek bude ve lhůtě 30-ti dnů od převzetí zboží vrácena částka, kterou kupující za zboží zaplatil.